UWAGA! Prześlij do RKW skan lub zdjęcie protokołu!

Na adres sekretariat@ruchkontroliwyborow.pl należy przesłać zdjęcia lub skany z następujących komisji:

– wszystkich terytorialnych (gminnych, powiatowych, wojewódzkich)

– komisji wysokiego ryzyka (http://ruchkontroliwyborow.pl/wp-content/uploads/2018/10/samorzad-2014-komisje-wysokiego-ryzyka.pdf)

– wszystkich komisji, w których doszło do naruszenia prawa wyborczego

Zdjęcia należy opisać, podając wszystkie potrzebne dane. Można też to zrobić według klucza – poniżej podajemy przykładowy:

Oznaczenie zdjęć protokołów:

nazwa miejscowości – nr okręgu – nr OKW – rodzaj glosowania – nr strony skanu lub zdjęcia.

Na przykład: Olsztyn – 45 – 1- P – 1

tj. Olsztyn, Okręg 45, OKW nr 1, glosowanie na Prezydenta, strona nr skanu lub zdjęcia.

P- prezydent/burmistrz/wójt. G- gminne. R- rada powiatu. S- sejmik wojewódzki

WAŻNE! Żądamy protokołów z głosowania na stronie PKW!

RKW przypomina i apeluje W KOLEJNYM PIŚMIE DO PKW NA TEN TEMAT. Przypomnijmy, umieszczony w Kodeksie Wyborczym zapis o obowiązku upublicznienia protokołów z wyborów w formie skanów w najlepszy sposób zabezpiecza przez fałszerstwami na każdym poziomie zliczania głosów! RKW apeluje o to od momentu powstania, a Solidarni2010 – od 2011r.!

Czytaj dalej